CHÀO BẠN!

Điều khoản sử dụng cho website http://www.TungCanhViet.Com được cung cấp bởi Công Ty TNHH MTV Tung Cánh Việt. Khi bạn truy cập vào website này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ, xác nhận và chấp nhận những điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Những điều khoản sử dụng này có thể điều chỉnh bất kỳ lúc nào khi có những thay đổi và phát triển cho phù hợp với điều kiện kinh tế và chính sách pháp luật. Chính vì vậy, chúng tôi yêu cầu bạn thường xuyên theo dõi những thay đổi khi sử dụng website này.

  I. Truy cập vào trang web này:

  1. Bạn đồng ý sử dụng website này cho những mục đích hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành.

  2. Bạn đồng ý không thực hiện bất cứ hành động nào gây ảnh hưởng đến an ninh của website, làm cho website không thể tiếp cận với những người truy cập khác hoặc gây thiệt hại cho website hoặc làm thay đổi nội dung của website.

  3. Bạn đồng ý không thêm bớt, hoặc thay đổi nội dung, hoặc cố tình truy cập vào những phần của website không dành cho bạn. Bạn đồng ý không sử dụng website trong bất cứ hình thức nào để can thiệp vào các quyền của bên thứ 3.

  4. Để truy cập vào website này hoặc một số tài nguyên khác của website, bạn có thể được yêu cầu để lại thông tin đăng ký hoặc một số thông tin khác. Bạn cam kết rằng cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực.

  5. Nếu chúng tôi phát hiện những thông tin bạn cung cấp là không đúng, chúng tôi có quyền từ chối bạn truy cập vào bên trong hoặc vào website này mà không cần phải thông báo trước.

  6. Website này chỉ được cung cấp cho những mục đích phi thương mại, cho những cá nhân và tổ chức mong muốn tìm hiểu về chúng tôi hoặc thông tin về những sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

  7. Bạn không được sử dụng website này cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

  8. Bạn không được hợp tác thương hiệu website này, hoặc sử dụng khung website này, hoặc sử dụng siêu liên kết đến website này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

  9. Đối với trường hợp đồng thương hiệu, liên kết, hợp tác để cùng nhau chia sẻ tên miền, thương hiệu, logo hoặc các phương tiện hình ảnh, lời cảm nhận, chứng thực nhằm mục đích giúp cho khách hàng hiểu được, cảm nhận và có cái nhìn chận thực về công ty. Bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi cùng phản kháng lại những thông tin chia sẻ không đúng về chúng tôi nhằm làm mất uy tín, làm sai lạch hình ảnh, hay có mục đích cạnh tranh không lành mạnh. Thế giới internet ngày nay là cơ hội cho những đối tượng luôn lợi dụng và làm phiền bạn và chính bạn cũng không có gì đảm bảo là không gặp như vậy.

  II. Về độc quyền thương hiệu:

  Những hình ảnh, màu sắc, logo, thông tin liên quan đến website này không thuộc bất kỳ website nào khác trong thế giới internet. Là độc quyền của chúng tôi và của bên cung cấp nội dung cho chúng tôi. Bạn không được sử dụng những nội dung này khi chưa được phép bằng văn bản của chúng tôi. Bằng cách không được sao chép, cắt xén, đăng tải … hoặc truyền bá nội dung đi bằng các hình thức khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Bạn có thể in ra 01 văn bản để sử dụng cho các nhân bạn.

  III. Về Quyền Tác Giả:

  1. Những nội dung bài viết này là bản quyền của chúng tôi và được bảo vệ bởi quyền tác giả của Luật Sở Hữu Trí Tuệ, kể cả các bộ máy tìm kiếm cũng xác nhận quyền tác giả là của chúng tôi.

  2. Quyền tác giả cũng thuộc những đối tác, khách hàng, những người bạn của chúng tôi đã cho phép chúng tôi đăng tin của họ và thông tin liên quan lên website này.

  IV. Về Link Liên Kết:

  1. Website này có thể đang là siêu liên kết với những trang web khác mà không được duy trì bởi công ty chúng tôi. Khi có siêu liên kết với bên thứ ba không đồng nghĩa chứng thực, tài trợ hoặc những đề nghị khác từ công ty chúng tôi.

  2. Siêu liên kết đến các website được cung cấp như một dịch vụ tiện ích cho người truy cập và không được tài trợ bởi hoặc liên kết với website này hoặc Công ty của chúng tôi. Công ty chúng tôi không xem xét bất kỳ website nào và không chịu trách nhiệm về nội dung của các website đó. Công ty chúng tôi cũng không đảm bảo về sự sẵn có của các website siêu liên kết.

  3. Khi liên kết được truy cập bởi người dung, công ty chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm về nội dung, đầy đủ và chính xác của các siêu liên kết hoặc các website siêu liên kết đến website này.

  V. Về An Toàn Cho Trẻ Em:

  Bảo vệ sự riêng tư khi online trực tuyến là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công ty chúng tôi và những trẻ em dưới 13 tuổi cần được bảo vệ. Vì vậy chúng tôi hoàn toàn không cố ý cho trẻ em dưới 13 tuổi vào website chúng tôi hoặc để mua hàng hóa dịch vụ trên website của chúng tôi mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

  Chúng tôi cam kết và không có y thu thập thông tin trẻ em dưới 13 tuổi trừ khi có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ.

  VI. Về Download Tài Liệu:

  Công ty chúng tôi không thể và không đảm bảo những tập tin sẳn có được tải về thông qua internet là không bị nhiễm virus, sâu, trojan hoặc các mã khác có biểu hiện lây nhiễm và phá hoại. Bạn có trách nhiệm kiểm soát các dữ liệu, thông tin đầu vào và đầu ra của bạn về tính an toàn, chính xác để duy trì và đảm bảo an toàn cho những thiết bị của bạn nhằm sao lưu và khôi phục dữ liệu trong trường hợp bị mất hoặc phá hoại.

  Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về những rủi ro trong việc sử dụng internet cho các hoạt động của bạn.

  VII. Khuyến Nghị:

  1. Chúng tôi tha thiết đề nghị bạn cùng hợp tác với công ty chúng tôi trong việc đảm bảo bản quyền trên toàn thế giới qua việc ghi chép, đăng tải, dịch, sửa đổi, điều chỉnh, tạo ra sản phẩm phát sinh, những nội dung nhận xét, đề nghị, ý tưởng, hình ảnh, đồ họa hoặc các thông tin khác thông qua website này. Hoặc kết hợp với các hình thức khác, phương tiện truyền thông cùng những công nghệ khác hiện hay hoặc trong tương lai.

  2. Công ty chúng tôi cũng không yêu cầu những thông tin này là bí mật và có thể sử dụng những thông tin trong việc kinh doanh của chúng tôi mà không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên nào khác về bản quyền và cũng không chịu trách nhiệm về trách nhiệm có một kết quả tương đồng về nội dung hay những phần khác hiện và tương lai.

  3. Bạn cũng có thể đăng tin lại nôi dung của chúng tôi và bạn phải dẫn chứng và bạn cũng đảm bảo rằng bạn có quyền hợp pháp trong việc đăng tin mà không làm ảnh hưởng đến người nào hoặc tổ chức nào.

  4. Công ty chúng tôi cũng đối xử với bất kỳ thông tin nào thông qua website này mà bạn gửi cho chúng tôi, phù hợp với các điều khoản được ghi trong website này.

Xin cảm ơn các bạn đã hợp tác

NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

CEO Cty TNHH MTV TUNG CÁNH VIỆT

TUNG CÁNH VIỆT NGUYỄN TRUNG NGUYÊN QUẢN LÝ CÔNG TY